Weird Webzine Fantastik och verklighet

Vad är detta?

Ett webzine för klassiska och moderna sällsamheter, historiska och nutida märkligheter:
Skräck, fantasy & science fiction i bok och film, bisarr vetenskapshistoria, steam-
punk, verkliga brott... Artiklar publiceras i tre eller fyra omgångar
varje år och tas därefter bort för att utges i bokform.

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

  • Weird Webzine nr 3, 1 juli – 30 sept 2018

    LOVECRAFT OCH DEN POLITISKA GALENSKAPEN. PUGMIRE OCH
    BERGMAN – SKRÄCK SOM KONST. KOSMOLOGI
    ENLIGT POE OCH SWEDENBORG

Allt innehåll © 2018 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234