Weird Webzine Fantastik och verklighet

Kontakt

 

Weird Webzine utges 4 ggr per år av Aleph Bokförlag. Redaktör och ansvarig utgivare för både nättidskriften och bokförlaget är Rickard Berghorn bosatt i Bangkok, Thailand. Han har svensk adress på c/o Svensson, Sävsjövägen 8, 570 12 Landsbro. Han kontaktas dock snabbast och enklast per mail: info@alephbok.com
 
Bidrag: Du är välkommen att skicka in förslag på material att publicera. Dock, alla bidrag ska alltid skickas per e-post. För icke-beställt material ansvaras inte.

 

SKICKA EN KOMMENTAR!

 

Weird Webzine utges av Aleph Bokförlag.
Följ oss på Twitter och Facebook!

Allt innehåll © 2018 Weird Webzine
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.
ISSN 1234-1234